snekbeb.se
Sovjetunionen - /town set board [msg]

Borgmästare: Allidu

CEO: H0ffle, realDonaldTrump9


Grundades: 2020-01-10 23:37    [Karta]

     Plotpriser:
     Köpt bonus: 0
     Skatteprocent:
     Skatter: 0
     Spawn pris:

Skyddsstatus:
denyAll


Assistenter:Builder:Medborgare:Fredlösa:
realDonaldTrump9Allidu
H0ffle
realDonaldTrump9
Egitheegg