snekbeb.se
(Öppen) New_Heddissiland - /town set board [msg]

Borgmästare: Issiii

CEO: Tuvsy


Grundades: 2020-01-18 19:54    [Karta]

     Plotpriser:
     Köpt bonus: 71
     Skatteprocent:
     Skatter: 0
     Spawn pris:

Skyddsstatus:
denyAll


Assistenter:Builder:Medborgare:Fredlösa:
Issiii
Tuvsy
ViktorSalajv
Aumi