snekbeb.se
Chapelik - /town set board [msg]

Borgmästare: Emmtion

CEO:


Grundades: 2020-09-05 15:10    [Karta]

     Plotpriser:
     Köpt bonus: 0
     Skatteprocent:
     Skatter: 0
     Spawn pris:

Skyddsstatus:
denyAll


Assistenter:Builder:Medborgare:Fredlösa:
Emmtion